Onorariile practicate de către Cabinetul de Avocat “Mihai Şuler” se stabilesc în raport de dificultatea, amploarea și durata cazului. Onorariile se determină și se prevăd în cadrul contractului de asistență juridică, înainte de începerea activității juridice respective.


Tipurile de onorarii practicate de Cabinetul de Avocat “Mihai Şuler” sunt următoarele:

  • Onorariu orar - este stabilit pe ora de lucru și constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale prestate clientului;


  • Onorariu fix (forfetar) – constă intr-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru serviciile profesionale prestate clientului;


  • Onorariu de succes – constă intr-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Acest tip de onorariu se convine cu titlu complementar, pe lângă onorariul orar sau cel fix;


  • Onorariu tip abonament – constă într-o suma fixă plătită lunar ce este stabilită în funcție de tipul, structura și activitatea fiecărui client. Acest tip de onorariu prezintă avantajul beneficierii în permanență de serviciile Cabinetului de Avocat “Mihai Şuler” și permite clientului să își limiteze costurile la o sumă fixă pe lună.