Cabinetul Individual de Avocat Mihai Șuler, infiintat prin decizia Baroului Bucuresti nr. 1974 din 23.11.2010, cu sediul in Bucuresti, Str. Laborator nr. 126, bl. 38, sc. 1, et. 5, ap. 31, Sector 3, cod fiscal 27806032, a intreprins toate masurile necesare pentru asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sa garanteze cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere si care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date, in conformitate cu  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter peersonal si privind libera circulatie a acestor date (ce va fi denunit in cele ce urmeaza G.D.P.R.).

I. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Cabinetul Individual de Avocat Mihai Șuler va respecta urmatoarele principii:

II. Scopul utilizarii datelor cu caracter personal

Cabinetul Individual de Avocat Mihai Șuler prelucreaza datele cu caracter personal, numai in scopul realizarii activitatilor specifice profesiei de avocat, in baza contractelor de asistenta juridica incheiate cu clientii sai.

III. Confidentialitate. Transmiterea datelor cu caracter personal

Cabinetul Individual de Avocat Mihai Șuler asigura deplina confidentialitate a datelor cu caracter personal nu dezvaluie sau transmite aceste date altor persoane fizice sau juridice fara consimtamantul persoanei vizate, cu exceptia cazului in care exista o obligatie legala in acest sens.

IV. Confidentialitate. Transmiterea datelor cu caracter personal

Cabinetul Individual de Avocat Mihai Șuler respecta urmatoarele drepturi ale persoanelor fizice referitoare la datele cu caracter personal:

  1. Dreptul la informare cu privire la activitatea de prelucrare a datelor personale, inclusiv dreptul de acces al persoanei vizate, respectiv confirmarea daca i se prelucreaza sau nu date cu caracter personal;
  2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea acestora;
  3. Dreptul la stergerea datelor in cazul in care datele personale / nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate / persoana in cauza si-a retras consimtamantul / persoana vizata se opune prelucrarii / prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cauze prevazute de lege;
  4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii, in cazul in care persoana vizata contesta exactitatea datelor sau in alte cazuri prevazute de lege;
  5. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv posibilitatea persoanei in cauza sa solicite transmiterea datelor cu caracter personal colectate, altui operator;
  6. Dreptul de opozitie referitor in special la prelucrarile care se bazeaza pe interesul operatorului;
  7. Dreptul de retragere a consimtamantului atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate;
  8. Dreptul de a depune plangere la autoritatea competenta fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

V. Securitatea datelor cu caracter personal

Cabinetul Individual de Avocat Mihai Șuler a luat toate masurile de securitate tehnico-organizatorice pentru a asigura utilizarea si stocarea datelor in conditii de siguranta, prevenirea pierderii, distrugerii sau alterarea acestora prin accesul unor persoane neautorizate, furtul de date sau alte actiuni ilegale care ar putea aduce atingere drepturilor si libertatilor persoanelor ale caror date cu caracter personal au fost prelucrate

Politica referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal va fi actualizata periodic astfel incat Cabinetul Individual de Avocat Mihai Șuler sa asigure prelucrarea datelor cu caracter personal in concordanta cu prevederile G.D.P.R..